Dlaczego warto być poliglotą? Zalety wynikające ze znajomości języków obcych!

Bycie poliglotą to coś więcej niż tylko umiejętność posługiwania się wieloma językami. To także posiadanie otwartego umysłu, głębokiego uznania dla innych kultur i intelektualnej ciekawości, która nigdy nie przestaje rosnąć. Ale dlaczego powinieneś zdecydować się na bycie poliglotą? Istnieje wiele powodów, w tym ułatwienie studiowania za granicą, poprawa perspektyw zawodowych i pogłębienie znajomości języka ojczystego.

Możliwość studiowania za granicą

Jeśli studiujesz za granicą, nauka nowego języka może być zniechęcająca. Jeśli jednak jesteś w stanie zanurzyć się w języku poprzez mieszkanie w kraju, w którym jest on używany i nawiązać przyjaźnie z rodowitymi mieszkańcami, wtedy nauka staje się łatwiejsza.

Poprawienie swoich perspektyw zawodowych

Bycie poliglotą może pomóc ci w miejscu pracy, jak również w podróży. Jeśli jesteś dwujęzyczny, to prawdopodobnie Twoje doświadczenia biznesowe i podróżnicze będą bardziej przyjemne, interesujące i produktywne niż gdybyś znał tylko jeden język. Bycie wielojęzycznym daje dostęp do szerszego grona ludzi, kultur i możliwości, niż byłoby to możliwe dla osoby posługującej się tylko jednym językiem.

Bycie w stanie mówić wieloma językami otwiera wszelkiego rodzaju możliwości:

Możesz być w stanie pracować za granicą w międzynarodowej firmie lub organizacji, gdzie cenią pracowników, którzy mogą mówić w wielu językach.

Możesz znaleźć się w podróży częściej, ponieważ istnieje tak wiele miejsc na całym świecie, gdzie angielski nie jest używany przez wszystkich.

Możesz wykorzystać swoje umiejętności jako tłumacz ustny lub pisemny.

Pogłębienie znajomości języka ojczystego

Nauka języka obcego nie tylko pomoże Ci w komunikacji z rodzimymi użytkownikami tego języka, ale również pogłębi Twoją znajomość własnego. Ucząc się więcej o strukturze i użyciu słów w innych językach, możesz zyskać wgląd w strukturę i użycie słów w twoim ojczystym języku. Jeśli jesteś już osobą dwu- lub wielojęzyczną, to na pewno doświadczyłeś tego zjawiska!

Oprócz tego, że nauka języka obcego pomaga lepiej zrozumieć proces tworzenia słów poprzez studiowanie ich w innych językach, może ona pomóc w poprawieniu umiejętności pisania. Czytając literaturę z całego świata i studiując zasady gramatyczne poza tymi nauczanymi w szkole lub na uniwersytecie (które zazwyczaj ograniczają się tylko do języka angielskiego), zaczniesz dostrzegać wzorce w funkcjonowaniu gramatyki w różnych językach. Może to pomóc nie tylko w poprawieniu sposobu konstruowania zdań w każdym z języków, ale także w poprawieniu ogólnego stylu pisania we wszystkich językach, które zna się na tyle dobrze, by stały się one aktywną częścią naszego repertuaru, w przeciwieństwie do jedynie biernego zapamiętywania, jak np. zapamiętywanie listy słówek bez jakiegokolwiek kontekstu.

Poprawienie swojego rozumienia świata

Język jest narzędziem do zrozumienia świata. Ucząc się nowego języka, zyskasz wgląd w inne kultury i miejsca na całym świecie. Zaczniesz również pełniej rozumieć swoją własną kulturę. Możesz nawet dowiedzieć się czegoś o sobie w trakcie tego procesu!

Kiedy uczysz się języka obcego, badasz, jak ludzie z innego kraju postrzegają swój świat i siebie samych oraz jak dzielą się tymi poglądami z innymi poprzez mowę i pismo. Nauka nowego języka otworzy przed Tobą możliwości podróżowania, zatrudnienia lub przygody, które w przeciwnym razie mogłyby być dla Ciebie niedostępne ze względu na to, gdzie lub jak urodziłeś się na tym świecie.

Może również pomóc Ci stać się bardziej świadomym siebie jako jednostki – co ostatecznie ułatwi nam wszystkim interakcję z szacunkiem dla innych, pomimo różnic w kulturach, systemach wierzeń i pochodzeniu.

Zwiększenie swojej zdolności do adaptacji do nowych kultur i środowisk

Oprócz osobistych korzyści z bycia poliglotą, nauka wielu języków może również dać ci lepsze zrozumienie świata. Nauka komunikacji z ludźmi z innych krajów pomoże Ci zrozumieć ich kulturę i perspektywy, co jest ważnym elementem doświadczenia międzykulturowego.

Wykazano, że umiejętność posługiwania się więcej niż jednym językiem zwiększa Twoją zdolność do uczenia się nowych rzeczy w ogóle. Na przykład, jeśli uczysz się hiszpańskiego i japońskiego w tym samym czasie (lub dowolnej ich kombinacji), będzie ci łatwiej zdobyć umiejętności takie jak gra na instrumencie lub malowanie, ze względu na zwiększoną plastyczność mózgu spowodowaną twoją dwujęzycznością.

Czerpanie większej przyjemności z podróżowania

Będziesz czerpać więcej przyjemności z podróżowania, jeśli będziesz potrafił mówić w lokalnym języku. Kiedy jesteś w obcym kraju, nie chodzi tylko o próbowanie jedzenia i oglądanie zabytków – chcesz również wchodzić w interakcje z ludźmi. Właśnie w tym miejscu przydaje się nauka ich języka. Nie tylko będziesz w stanie efektywniej się z nimi porozumieć, ale także lepiej zrozumiesz ich kulturę i tradycje. A jeśli jakieś rozmowy odbywają się przy jedzeniu lub piciu (co jest zazwyczaj dość powszechne), to umiejętność konwersacji w ich języku sprawi, że Twoje doświadczenie będzie o wiele lepsze!

Zmniejszenie szans na demencję, ADHD i chorobę Alzheimera

Większy zasób słownictwa jest bezpośrednio związany z wyższym IQ. Poligloci znają więcej wyrażeń, dlatego są w stanie rozróżnić podobne słowa lepiej niż monogloci.

Kilka badań wskazuje, że duży zasób słownictwa pomaga zmniejszyć ryzyko rozwoju demencji, ADHD i choroby Alzheimera wraz z wiekiem. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Edynburgu wykazało, że osoby, które znają 50 000 lub więcej słów w swoim języku ojczystym, miały o 6% niższe ryzyko rozwoju demencji w wieku 70 lat w porównaniu z osobami, które znają tylko 10 000 lub mniej słów w swoim języku ojczystym (ogólnie przeciętna osoba zna 20 000 słów). To samo badanie wykazało również, że osoby, które znają ponad 50 tys. angielskich słów są o 9% mniej narażone na rozwój choroby Alzheimera w porównaniu z osobami, które znały tylko 10 tys. angielskich słów (ogólnie przeciętna osoba zna 20-25 tys. angielskich słów).

Stawanie się bardziej otwartym na innych, a tym samym bardziej tolerancyjnym

Umiejętność porozumiewania się z ludźmi w innych językach pomoże Ci również stać się bardziej otwartym na innych, a tym samym bardziej tolerancyjnym. Będziesz mniej skłonny do oceniania ludzi na podstawie ich wyglądu lub miejsca pochodzenia, ponieważ zrozumiesz, że każdy ma swoje własne doświadczenia i historie do opowiedzenia. Będziesz w stanie zobaczyć świat oczami kogoś innego, co oznacza, że lepiej zrozumiesz, jak to może wyglądać w jego przypadku.

Umiejętność posługiwania się wieloma językami pomaga nam również stać się bardziej akceptującymi dla innych kultur, wartości i zwyczajów. Jesteśmy zmuszeni do zrozumienia naszych różnic, zamiast po prostu je oceniać, nawet nie zdając sobie z tego sprawy! To może prowadzić nas w kierunku zrozumienia punktów widzenia innych – a może nawet zmiany zdania na pewne tematy lub kwestie w oparciu o nowe informacje, których nauczyliśmy się po drodze (zwłaszcza jeśli wcześniej się myliliśmy).

Jeśli chcesz w pełni wykorzystać naukę języków, to bycie poliglotą jest drogą do celu!

Bycie poliglotą to ekscytujący sposób na wzbogacenie swojego życia i zdobycie nowych umiejętności. Da ci więcej przyjemności z podróżowania, pomoże ci zdobyć pracę, poprawi twoje zdrowie i ułatwi naukę języków. Dlaczego więc nie spróbować?

 

źródło zdjęć: freepik.com

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.